Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Tämä on TAVATON median henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 25.05.2018. Viimeisin muutos 17.04.2021.

1. Rekisterinpitäjä
TAVATON media, Kotkankallionkatu 30, 45120 Kouvola

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö
Timo Tuviala, timo@tavaton.fi, 040 754 9694

3. Rekisterin nimi
TAVATON media asiakasrekisteri.

4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on rekisterinpitäjän oikeutettu etu (esim. asiakassuhde).

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on yhteydenpito asiakkaisiin, asiakassuhteen ylläpito ja markkinointi.

Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.

Mikäli olet antanut meille suostumuksesi, käsittelemme henkilötietojasi suoramarkkinointia varten. Tämä käsittely voi sisältää uutiskirjeitä koskevien tietojen lähettämistä sekä muuta suoramarkkinointia.

Käsitellessämme kirjanpidollisista syistä sinua koskevia henkilötietoja, kuten esimerkiksi palveluidemme tai tuotteidemme laskutukseen tai maksuun liittyen, ja sinun toimiessa asiakkaana tai asiakkaamme työntekijänä, suoritamme tätä käsittelyä Suomen kirjanpitolain asettamien lakisääteisten velvollisuuksien täyttämiseksi.

Käsittelemme kansallista henkilötunnustasi vain, jos se on käsittelyn tarkoituksen perusteella tarpeellista tai se on tarpeen luotettavan tunnistamisen takia, esimerkiksi mikäli olet yksityisyrittäjä, jolloin kansallista henkilötunnustasi on tarpeen käsitellä laskutusta varten.

5. Evästeiden käyttö
Kun käytät verkkosivujamme, saatamme käsitellä IP-osoitettasi henkilötietona evästeitä käytettäessä.

6. Kuinka kauan säilytämme henkilötietojasi?
Säilytämme tietojasi niin kauan kuin niitä tarvitaan siihen tarkoitukseen, jota varten ne on kerätty ja käsitelty, tai niin kauan kuin laki ja säännökset niin edellyttävät. Tai niin kauan kunnes perut suostumuksesi.

7. Rekisterin tietosisältö
Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat: henkilön nimi, asema, yritys/organisaatio, y-tunnus, yhteystiedot (puhelinnumero, sähköpostiosoite, osoite), www-sivustojen osoitteet, verkkoyhteyden IP-osoite, tiedot tilatuista palveluista ja niiden muutoksista, laskutustiedot, muut asiakassuhteeseen ja tilattuihin palveluihin liittyvät tiedot.

8. Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm. www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.

9. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille. Tietoja voidaan julkaista siltä osin kuin niin on sovittu asiakkaan kanssa.

10. Rekisterin suojauksen periaatteet
Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

11. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista
Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

12. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet
Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä (”oikeus tulla unohdetuksi”). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

Evästeet

Käytämme evästeitä nettisivuillamme.

Tietoa evästeestä
Eväste on tekstimuotoinen tiedosto, joka tallentuu tietokoneellesi. Evästeitä on kahta erilaista: pysvä- ja istuntokohtainen eväste.

Pysyvä eväste
Pysyvä eväste tallentuu tietokoneelle määrättyyn aikaan asti tai kunnes käyttäjä sen itse poistaa. Pysyvien evästeiden avulla voidaan mm. jäljittää käyttäjän vierailuja eri nettisivustoilla.

Istuntokohtainen eväste
Istuntokohtaisella evästeellä ei ole määräaikaa ja ne tallentuvat väliaikaisesti käyttäjän tietokoneelle sinä aikana, kun käyttäjä on TAVATON median sivustolla. Kun käyttäjä sulkee nettiselaimensa, väliaikaiset evästeet häviävät.

Miten käyttäjä voi hallita evästeitä?
Käyttäjä voi valita miten evästeitä tallentuu käyttäjän tietokoneelle muuttamalla selaimensa asetuksia. Käyttäjä voi myös halutessaan poistaa aiemmin tallennetut evästeet.

Miksi käytämme evästeitä?
TAVATON media käyttää evästeitä tarjotakseen parhaan mahdollisen käyttäjäkokemuksen. Käytämme evästeitä mm. tilastoinnissa ja keräämme anonyymejä käyttäjätietoja, jotka auttavat parantamaan digitaalisia palvelujamme.

Nettisivustomme toimii, vaikkei käyttäjä sallisi evästeiden käyttöä, mutta se saattaa vaikuttaa sivuston tai sen osien toiminnallisuuteen.