Turvallisuus ennen kaikkea

Työturvallisuus on aina ollut osa Tavattoman arvomaailmaa. Useimmille ihmisille yksilötasolla juuri terveys ja hyvinvointi ovat niitä tärkeimpiä asioita elämässä, ja me haluamme omalla vastuullisella toiminnallamme tukea niiden säilymistä.

Työturvallisuuden tason ylläpitämiseksi ydintiimimme jäsenet ovat suorittaneet mm. Työturvallisuus- sekä Alkusammustuskorttikoulutukset. Tällä varmistamme, että liikkuminen ja kuvaaminen vaativissakin olosuhteissa sujuu heiltä hallitusti turvallisuutta silmällä pitäen. Toimimme aina asiakkaamme toimipisteessä määriteltyjen turvallisuusohjeiden mukaisesti.

Huolehditaan toisistamme poikkeusaikana

Uuden vuosikymmenen alussa turvallisuus on saanut maailmanlaajuisesti aiempaa suuremman merkityksen. Globaalin pandemian puhjettua, on siirrytty uuteen aikaan, jossa turvallisuudesta puhuminen kuuluu kaikille, ja puhumatta jättäminen voi jopa herättää epäluottamusta. Me Tavattomalla haluamme pysyä tilanteen tasalla ja toimia vastuullisesti, ja ottaa omassa toiminnassamme huomioon meitä ympäröivien ihmisten terveyden ja turvallisuuden.

Koska kukaan ei vielä tiedä, kuinka kauan poikkeustila jatkuu, on jokaisen yrityksen tärkeää rakentaa ja ylläpitää turvallista toimintaympäristöä. Liiketoiminta ei voi olla tärkeämpää kuin terveys, mutta yhdessä vastuullisesti toimimalla yritysten toiminta voi jatkua myös pandemia-aikana.

Turvallisen toimintaympäristön varmistamiseksi sitoudumme Tavattomalla:

  1. Pitämään huolen riittävästä käsihygieniasta
  2. Käyttämään maskeja alueellisten suositusten mukaisesti
  3. Huolehtimaan turvavälien säilymisestä
  4. Tilanteen mukaan suosimaan etätyötä
  5. Välttämään turhia sosiaalisia kontakteja
  6. Jäämään kotiin, jos oireita ilmaantuu tai olemme altistuneet

Pidetään yhdessä huolta toisistamme!

Lisää samanlaisia uutisia: