#tavatonrefe

Työelämätestimoniaali video Xamkille

Xamkin testimoniaali video toteutettiin nopealla aikataululla juuri ennen yhteishaun alkua uuden koulutuksen markkinointia varten. Koulutukseen tuli hakijoita odotettua enemmän, ja kaikki koulutuspaikat päästiin täyttämään.  

Tavaton toteutti videon viestinnän suunnittelun konseptin pohjalta, haastattelun, kuvauksen, editoinnin ja muun jälkikäsittelyn.

Tavattoman tiimi

Tuotanto ja käsikirjoitus

Jonna Savolainen

Videokuvaaja

Jukka Koskinen

Editointi

Timo Tuviala