Väylä

Tavaton kiinnostus mitä monimuotoisimpiin hankkeisiin, töihin ja projekteihin vie meidät, milloin siltatyömaalle, milloin asfaltoinnin pariin.

Yhdessä Viestintätoimisto Selanderin kanssa toteutettu VT12-hankkeen videohaastattelusarja antoi hankkeesta kiinnostuneille mahdollisuuden seurata tietyömaan etenemistä ja tutustua teiden rakentamiseen, ja sen eri työvaiheisiin.

Me teimme:

Videohaastattelu -sarjan ja kansikuvat videoille.

Videotuotannot