Stora Enso

Modernia paperia ja kartonkia

Stora Enson Anjalan Paperitehdas ja Inkeroisten Kartonkitehdas sijaitsevat Ankkapurhan kulttuuriympäristössä. Alueelta löytyy myös Storan ylläpitämä teollisuusmuseo, jonka ydin on Suomen ensimmäinen jatkuvakäyttöinen kartonkikone.

Asiakkaan rohkeus ja yhteinen näkemys luoda jotain erilaista antoi tilaa ideoida ja luoda raikasta sisältöä. Päätimme rakentaa tehdasesittelyvideot uudella tavalla, koska monitahoinen kohdeyleisö sekä laajat viestintätarpeet asettivat useita haasteita niin sisällölle kuin videon rakenteellekin.

Ammattinäyttelijä Petteri Hautalan mukaan ottaminen viimeisteli videoille valitun vloggarityylisen lähestymistavan, ja käsikirjoitus mahdollisti modernin kuvakerronnan kuljettamaan sisältöä kevyesti ja raikkaasti. Viestintäsisällössä otimme erityisesti huomioon brändin näkökulman vahvalla paikallisuudella höystettynä. Ylpeys omasta työstä ja alueen historiasta haluttiin nostaa esiin yhtenä tehtaiden vahvuutena.

Me teimme:

Kaksi tehdasesittely -videota, viestinnän suunnittelun, käsikirjoitukset, videoiden editoinnit ja värimäärittelyt

Videotuotannot

Paperi- ja kartonkitehtaat ovat sisartehtaita. Se tuotiin esiin videoiden osittaisena samankaltaisuutena. Kyseessä on kuitenkin kaksi eri tehdasta, ja eri tuotteet. Nostimme esiin molempien vahvuudet yhdessä brändin arvomaailman kanssa.
Stora Enson Anjalan Paperitehdas

Stora Enson Inkeroisten Kartonkitehdas