Mistä videotuotannon hinta muodostuu?

 

 

Videotuotannon hinta muodostuu asetettavista tavoitteista ja resursseista

Videotuotanto mitoitetaan lähtökohtaisesti annetun budjetin kautta. Tuotanto suunnitellaan valittavan
toteutustavan mukaan, johon vaikuttaa niin asetetut tavoitteet kuin valittu kohderyhmä.

Tuotantoprosessi pyritään pitämään mahdollisimman kevyenä ja läpinäkyvänä asiakkaalle, jolloin asiakkaan on helppo seurata tuotannon etenemistä ja osallistua itsekin siihen tarvittaessa.

Työryhmä haukkaa suurimman osan

Suurimmat kustannukset koostuvat pääasiassa työryhmän palkoista. Mitä suurempi työryhmä, sitä enemmän se haukkaa budjettia. Toisaalta se tarkoittaa myös sitä, että paikalla ovat parhaat tekijät joiden ansiosta lopputulos on viimeistelty. Suuremmissa tuotannoissa on käytettävissä kokenut joukko ammattilaisia, muun muassa: tuottaja, ohjaaja, videokuvaaja, assistentti, äänittäjä ja editoija. Lisäksi läsnä voi olla esimerkiksi lavastaja, puvustaja ja maskeeraaja. Toisin sanoen hyvin pätevä ja laaja-alainen kuvausryhmä.

Muita videotuotannon hintaan vaikuttavia tekijöitä ovat mm.

Videon pituus
Mitä pidempi video, sitä enemmän se vaatii suunnittelua, kuvausta ja editointia.

Videon tyyli
Mitä luovempi ja monimuotoisempi tuotettava video on, sitä enemmän se voi viedä aikaa.

Videokuvauksen laatu
Käytettävä kalusto ja tuotantoryhmän koko. Eli tarvitaanko kuvauksissa kalustoa, jota joudutaan vuokraamaan, kuten elokuvakameraa, lisävaloja tai muuta, mikä kohottaa tuotannon laatua.

Kuvauslokaatiot
Jos kuvauslokaatioita ja siirtymisiä on useita se todennäköisesti vaikuttaa myös kuvauspäivien määrään.

Jälkituotantoon käytetty aika
Näihin kuluihin sisältyy videoeditointi, haastatteluraitojen koostaminen, animaatioiden luominen, tarvittavan materiaalin lisääminen ja paljon muuta.

Videotuotannon hinnoittelun rakenne

Jokainen videotuotanto on omanlainen kokonaisuus materiaalia ja sisältöä, joten hinnan määritteleminen sekuntien kautta on mahdotonta. Mieleen nousee varmasti useita TV-mainoksia, joissa yhden sekunnin hinta voidaan laskea kymmenissä tuhansissa, tai ihan vain satasissa. Siksi videoiden hinnoittelu ei ole sekuntipeliä, vaikka lopputulos välillä sitä onkin.

Otetaan esimerkiksi 3 minuutin video, jonka tekeminen voi vaihdella suuresti. Olemme tuottaneet 3 minuutin
videoita, joiden tuottaminen kesti vain muutaman päivän ja maksoi noin 3 000 euroa. Meillä on myös 3
minuutin videoita, joiden valmistuminen on kestänyt pari viikkoa ja maksanut yli 10 000 euroa. Kaikki riippuu
videon suunnittelusta ja sisällöstä, mitä ja missä kuvataan, sekä kuinka paljon aikaa tarvitaan
jälkituotannossa.

Lisää esimerkkejä löytyy artikkelista: Videotuotannon hinta

Tuotantojen hinnoitteluviidakko

Videomainonnan kasvaessa myös videotoimistojen määrä on lisääntynyt. Koska toimistojen valikoima on melko kirjava, tuotantojen hinnat ja tuotantotavat eroavat toisistaan. Asiakkaan kannattaa pyytää mahdollisimman tarkka kuvaus, mitä annettu tarjous sisältää.

Yleisimmät hinnoitteluvaihtoehdot videotuotannoissa

Videotoimistojen hinnoittelu tapahtuu pääasiassa joko tunti- tai ns. päivähinnalla. Useammin hinnoittelu tehdään päivähinnalla, koska tarkkoja tunteja on vaikea arvioida ennakkoon. Päivähinnoilla toimiva videotoimisto on laskenut työryhmän kustannukset yhden työpäivän ajalta ja tarjousta antaessaan arvioi projektin kokonaiskeston. Tämän päälle lasketaan vielä muut mahdolliset tuotannon kulut, jonka jälkeen saadaan kokonaiskustannus projektille. Mahdolliset lisätyöt huomioidaan yleensä tuntiveloituksella ja niistä sovitaan ennakkoon asiakkaan kanssa.

Hyvin alusta loppuun asti toteutettu video kestää aikaa, lisää yrityksen näkyvyyttä ja sitä kautta myyntiä.

Videotuotannon hinta

Sinua saattaisi kiinnostaa

Kuinka paljon videotuotanto maksaa

Kun meiltä kysytään videotuotannon hintaa, siihen ei valitettavasti ole olemassa vain yhtä vastausta.

Olisiko aika kokeilla videomainontaa?

Videomainonnan mahdollisuudet yritysviestinnän ja -markkinoinnin työkaluna ovat monipuoliset. Meillä lähtökohta ja ydin on laadukas sisällönsuunnittelu ja linjakas videotuotanto.

Lisää samanlaisia uutisia: